Discuz! 官方站
打印

NIKOND800 AND D800E

NIKOND800 AND D800E

千呼万唤始出来!
&b'U)p2@$]%b$h.`http://www.nikon.com/news/2012/0207_dslr_01.htm

附件

nikond800.png (67.99 KB)

2012-2-9 21:38

nikond800.png

HASSELBLAD  XPAN
ART PANORAMA 170

TOP

向望

TOP

NIKON D800 都要出来了, Canon 5D Mark X 还会远吗?
Soljans Winery

TOP

都在骚动中


微信:tmdfish

TOP

等降价,呵呵


微信:tmdfish

TOP

尼康 D4 D800 四代机群(U n/|-q"L!n0g0J8i/r)O
QQ群 199188757
4_ L*S7T%_)S1e*a6Q%q7Cwww.tmdfish.com0`-F#`2[2[:c-O:W
前三名拥有D4机身的群成员将成为本群管理员。1\#y6A3k*S4X(~,\3Q6@
无心入D4和D800的朋友请自觉移驾!:J#Q7B:C'\,|4i(A-i)I
本群为D4 D800用户交流

24小时出售各种钓鱼用具 各种品牌木蝦 预约电话021365234   地址:21 Sturges rd Henderson(提前预约) QQ: 50888521   NZ钓鱼群: 87608091 NZ狩猎群: 282438920

TOP

D800E应当是风光利器!
HASSELBLAD  XPAN
ART PANORAMA 170

TOP

2999如果价格不是USD,是NZD还差不多。


微信:tmdfish

TOP

打工族,又不作职业,太挣扎.
HASSELBLAD  XPAN
ART PANORAMA 170

TOP

引用:
原帖由 KV4000 于 10/2/2012 16:29 发表 www.tmdfish.com&E%z![5\!?*f"o)[ B5r,n
尼康 D4 D800 四代机群www.tmdfish.com7G*K1{0H0Y9],E;B
QQ群 199188757/i)w+a Y,f7t)k"y
!t8v:@-E0N;e
前三名拥有D4机身的群成员将成为本群管理员。
;v:Q%o6C;Z(g/S.F:_7j无心入D4和D800的朋友请自觉移驾!3~;B8q3n'x"W+o:P1e A*W
本群为D4 D800用户交流
(l3T0q!j!~$d2v
4000 已确定有部 D4 上有你名字。
Soljans Winery

TOP

引用:
原帖由 well 于 2012-2-10 11:14 发表
-g)N4@1W6P2999如果价格不是USD,是NZD还差不多。
's-x7r!D2k0E5E-I(C4\1U(n3c(H,Z%v
这个价钱比预计的便宜多了~很值得买~

24小时出售各种钓鱼用具 各种品牌木蝦 预约电话021365234   地址:21 Sturges rd Henderson(提前预约) QQ: 50888521   NZ钓鱼群: 87608091 NZ狩猎群: 282438920

TOP

引用:
原帖由 kingiechaser 于 2012-2-10 11:43 发表
L(X5m5^&\打工族,又不作职业,太挣扎.
8v2W6k*T!a%_+h8j"r#fwww.tmdfish.com)g-V5f;k$@2T

+h&g&r2N8V9E%C这个你必须要弄一台!!!

24小时出售各种钓鱼用具 各种品牌木蝦 预约电话021365234   地址:21 Sturges rd Henderson(提前预约) QQ: 50888521   NZ钓鱼群: 87608091 NZ狩猎群: 282438920

TOP

等小白鼠。


微信:tmdfish

TOP

D4 还是要 USD 6000
7F,v%S1B+x8\*n
*q5z"N,R:L(f1T$lhttp://www.nikon-d800.net/
:}-^.X4d9R
)o"P8A+z(X"J"C Q8E3R+x1V7L9U&h1s'E
TMDfish 新西兰华人社区6_)j8|6i8T"m5Y)F5b-E(D
http://nikonrumors.com/2012/01/1 ... s-for-2699-99.aspx/
Soljans Winery

TOP